Tis The Season Napkins

'Tis the season to eat, drink & be merry.. Holiday season but make it Lushra! ✨

 

3-Ply Beverage Napkins

Quantity: 20